Vorstand  Sport

Erwin  Hartung

         E-Mail :  ErwinHartung@web.de

Telefon : 06027- 308 755            Handy :

Sportlicherleiter Aktiven

Pedro  Schüssler

E-Mail :  mup.schuessler@t-online.de

Telefon : 06027-              Handy : 01752130302

Jugendleiter

Michael  Schmitt

       E-Mail : mipenipa@t-online.de

Telefon : 06027-70999           Handy : 01755725303

Großfeld Koordinator

Norbert Schraut

                 E-Mail : n.schraut@tia-technics.de

Telefon : 06027/3004          Handy :

Kleinfeld Koordinator

Michael  Schmitt

       E-Mail : mipenipa@t-online.de

Telefon : 06027-70999      Handy : 01755725303

 

Trainer   Jugendmannschaften

 

A-Jugend

Trainer :   Frederik Laub

Handy : 015150526160

E  -Mail : laub97@web.de

 

B-Jugend

Trainer :  Schraut Norbert

 Handy :   06027/3004

E-Mail :  n.schraut@tia-technics.de

Trainer : Kosta Papakonstanti

 Handy :  0171 2125 847

E-Mail :   kosta.papakonstantis@online.de

C-Jugend

Trainer : Schraut Norbert

Handy : 06027/3004

                                         E-Mail : n.schraut@tia-technics.de

Trainer : Tobias Liuzzi

Handy : 017637519629

                                          E-Mail :   tobias-liuzzi@t-online.de

D1-Jugend

Trainer :  Klaus Grassmann

Handy :   0175 3604 321

E-Mail :  klaus@grassmann-edv.de

Trainer : Nico  Bräutigam

Handy :   01732666514

E-Mail :  braeujunior1@gmail.com 

                                Trainer :  Thorsten Markert

                                 Handy :  01570731612

D2-Jugend

Trainer :  Rüdiger Schick

   Handy : 016097290016

E-Mail :  Ruediger.Schick@r-f.de

Trainer : Dominik  Junker

         Handy : 0151 4146 4702

E-Mail : Dominik.Junker@gmx.net

E1-Jugend

Trainer : Rüdiger  Schick

Handy : 016097290016

E-Mail :  Ruediger.Schick@r-f.de

Trainer : Dominik  Junker

 Handy : 0151 4146 4702

E-Mail : Dominik.Junker@gmx.net

E2-Jugend

Trainer : Michael Foresto

Handy :   01608321800

E-Mail :

Trainer : Foti Camelo

Handy : 01705593138

E-Mail :   

E3-Jugend

Trainer : Soner Yener

Handy :

E-Mail : 

 Trainer : Francesco Priciano

Handy : 017676336101

E-Mail :

F1-Jugend

Trainer : Thomas Dolatta

Handy: 01792245743

E-Mail :

Trainer : Patrick Millos

Handy:

E-Mail :

F2-Jugend

Trainer : Oliver  Keeß

Handy:  01604408162

E-Mail : oliver.keess@web.de 

Trainer : Eugen Groh

Handy: 017657956555

E-Mail :

G-Jugend

Trainer :

Handy :

E-Mail : 

Trainer : 

Handy : 

E-Mail :